Kurz Vybrané témy jazyka Java – výnimky, JDBC, vlákna, súbory

Kurz Vybrané témy jazyka Java – výnimky, JDBC, vlákna, súbory

Vybrané témy jazyka Java – výnimky, JDBC, vlákna, súbory

(12 hodín)   89.00 €
Prihlásiť sa na kurz

Kurz je určený najmä pre tých, ktorí majú za sebou náš kurz Objektová Java. Tu si na príkladoch ukážeme viaceré spôsoby ošetrovania chýb, vyskúšate si tiež prácu so súbormi aj konzolou a taktiež sa poriadne zameriame na pristupovanie programov v Jave k databáze. Tvorba vlastných výnimiek, rôzne spôsoby zápisu a čítania do/zo súboru, vhodný návrh transakcií či zložité dopyty a aktualizácie databázy vám viac nebudú robiť problém. Naučíte sa vlákna nielen vytvárať, ale ich aj správne využívať a spravovať.

Dĺžka kurzu: 12 hodín

Termíny konania: večerné kurzy: 17:00 - 21:00 (3 dni), víkendové a denné kurzy: 8:00 - 16:00 (1.5 dňa)

Miesto konania: Banská Bystrica

Kurzy otvárame priebežne - po naplnení minimálnej kapacity (3 osoby). Po odoslaní prihlášky vás budeme informovať o možných termínoch absolvovania tohto kurzu.

Prihlásiť sa na kurz

Osnova kurzu

I. Ošetrenie chýb v jave

základné bloky na spracovanie výnimiek,


rôzne typy výnimiek pokrývajúc rozhranie Javy pre výnimky,


vlastné výnimky,

novinky v Jave 1.7,.

iné

II. Práca so vstupno-výstupným rozhraním Javy

stratégie čítania a zápisu z/do konzoly,
spracovanie vstupu,
rôzne stratégie čítania a zápisu z/do súboru,
nástrahy čítania a zápisu do súboru,

iné.

III. Prístup k databáze z rozhrania JDBC

úvod do JDBC,

dopyty a aktualizácie DB,

PreparedStatement,

transakcie,               

flush,

Zatváranie spojení,

iné.

IV. Tvorba viacvláknových aplikácií v Jave

Procesy a vlákna,

Semafóry,

Tvorba vlákien,

Menežovanie vlákien,

Iné.

VII. Stratégie ladenia programov

úvod do ladenia programov,
práca s IDE nástrojmi v debug móde v oboch prostrediach,
príklady chýb a ich nájdenie prostredníctvom techník ladenia programov,

iné.

© 2013 Smart Academy