Kurz MS Excel II. - pokročilý

Kurz MS Excel II. - pokročilý

MS Excel II. - pokročilý

(8 hodín)   49.00 €
online webinár: 39 EUR Prihlásiť sa na kurz

Oboznámime vás s pokročilou prácou s hárkami a vzorcami, naučíte sa efektívne pracovať s dokumentami, ktoré obsahujú veľké množstvo dát použitím filtrovania, fixácie a zoskupovania riadkov a stĺpcov. Naučíte sa tiež, ako urobiť vaše zošity ľahšie čitateľné pomocou podmieneného formátovania a pokročilých formátovacích techník. Záver kurzu venujeme práci v pracovnej skupine a kolaborácii s kolegami.

Potrebné znalosti: Základy práce s MS Excel (v rozsahu kurzu MS Excel I. - začiatočník)

Dĺžka kurzu: 8 hodín

Termíny konania: večerné kurzy: 17:00 - 21:00 (2 dni), víkendové a denné kurzy: 8:00 - 16:00 (1 deň)

Miesto konania: Banská Bystrica alebo online webinár

Kurzy otvárame priebežne - po naplnení minimálnej kapacity (3 osoby). Po odoslaní prihlášky vás budeme informovať o možných termínoch absolvovania tohto kurzu.

Prihlásiť sa na kurz

Osnova kurzu

I. Práca s hárkami

Pohyb po hárku
Pokročilé vkladanie dát
Práca so skupinou dát
Modifikácia štruktúry hárku
Ochrana hárkov

II. Pokročilá práca so vzorcami

Práca s absolútnymi referenciami
Práca s dátumom a časom
Vetvenie s IF
Funkcie SUMIF a AVERAGEIF
Pomenovávanie oblastí a ich referencia
Vzorce medzi viacerými hárkami

III. Pokročilé formátovanie

Podmienené formátovanie
Vlastné podmienené formátovanie
SmartArt
Použitie tém a štýlov
Vytváranie a zdieľanie štýlov
Používanie šablón
Vytváranie vlastných šablón

IV. Práca s veľkým množstvom dát

Vyhľadávanie a nahradzovanie obsahu
Zoraďovanie a filtrovanie dát
Fixácia riadkov a stĺpcov
Opakovanie nadpisov riadkov a stĺpcov
Práca s pohľadmi hárku
Skrývanie a zoskupovanie riadkov a stĺpcov

V. Práca s grafmi

Prehliadka grafov, vytvorenie grafu dát
Grafy typu "Sparklines"
Úpravy vzhľadu grafu
Úpravy množiny dát
Vkladanie grafu do ostatných Office aplikácií

VI. Práca v pracovnej skupine

Import a export dát
Nastavenie práv zošitu
Vkladanie a úprava komentárov
Sledovanie zmien
Zdieľanie dokumentu

VII. Úprava prostredia MS Excel

Úprava ponuky Quick Access
Úprava ponuky Ribbon
Nastavenia Programu

© 2013 Smart Academy