Kurzy - Operačné systémy, administrácia

Uvádzacie ceny platné len pre príhlášky odoslané do 31.5.2013
OS Linux pre každého

OS Linux pre každého

Cieľom kurzu je umožniť bežnému používateľovi OS Windows bezproblémový prechod na OS GNU/Linux. Kurz je zameraný na osvojenie si...

44.00 €(8 hodín)
OS Linux - administrácia I.

OS Linux - administrácia I.

Cieľom kurzu je oboznámiť študenta so základnými konceptami OS GNU/Linux z pohľadu administrátora. Po predstavení systému sa zameráme...

59.00 €(8 hodín)
OS Linux - administrácia II.

OS Linux - administrácia II.

Cieľom kurzu je oboznámiť študenta s pokročilými aspektami administrácie OS GNU/Linux. Prvá časť kurzu poskytne študentovi skúsenosti...

69.00 €(8 hodín)
OS Linux - bezpečnosť

OS Linux - bezpečnosť

Cieľom kurzu je oboznámiť študenta s bezpečnostnými aspektami administrácie OS GNU/Linux. Kurz je zameraný na používanie systému a...

79.00 €(8 hodín)
LAMP - konfigurácia a administrácia webového servera

LAMP - konfigurácia a administrácia webového servera

LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP / Python / Perl) predstavuje kolekciu softvéru využívaného pre prevádzkovanie webových serverov. Na...

79.00 €(8 hodín)
© 2013 Smart Academy