Kurzy - Programovanie

Uvádzacie ceny platné len pre príhlášky odoslané do 31.5.2013
Jazyk C I. - začiatočník

Jazyk C I. - začiatočník

Tento kurz predstavuje úvod do procedurálneho programovania v jazyku C. Zoznámite sa so syntaxou tohto jazyka a hlavnými nástrojmi pri...

69.00 €(12 hodín)
Jazyk C II. - pokročilý

Jazyk C II. - pokročilý

V tomto kurze si osvojíte zložitejšie techniky pri programovaní v jazyku C: predovšetkým prácu s pamäťou a ukazovateľmi, poliami a...

89.00 €(12 hodín)
Java I. - začiatočník

Java I. - začiatočník

Tento kurz je ideálnym začiatkom pre všetkých, ktorí by sa chceli naučiť programovať v jednom z najmodernejších a najžiadanejších...

59.00 €(10 hodín)
Java II. - pokročilý

Java II. - pokročilý

Kurz je určený najmä pre tých, ktorí si už v minulosti vyskúšali niektorý z procedurálnych jazykov, prípadne absolvovali náš úvodný...

139.00 €(16 hodín)
Vybrané témy jazyka Java – výnimky, JDBC, vlákna, súbory

Vybrané témy jazyka Java – výnimky, JDBC, vlákna, súbory

Kurz je určený najmä pre tých, ktorí majú za sebou náš kurz Objektová Java. Tu si na príkladoch ukážeme viaceré spôsoby ošetrovania...

89.00 €(12 hodín)
UML I. - začiatočník

UML I. - začiatočník

Tento kurz je ideálnym základom pre začínajúcich softvérových inžinierov a architektov. Modelovací jazyk UML predstavuje...

49.00 €(8 hodín)
UML II. - pokročilý

UML II. - pokročilý

Kurz UML II. - Pokročilé modelovanie, architektúra a návrh softvérových systémov je ideálnym kurzom pre každého softvérového inžiniera...

69.00 €(12 hodín)
Práca s verziovacími nástrojmi SVN a GIT

Práca s verziovacími nástrojmi SVN a GIT

Verziovacie nástroje by mali byť súčasťou vývoja každej aplikácie, ktorá je väčšia ako niekoľko desiatok riadkov kódu. Tento kurz...

79.00 €(8 hodín)
JavaScript I. - začiatočník

JavaScript I. - začiatočník

Tento kurz vás naučí vkladať do statických HTML stránok dynamický obsah využitím skriptovacieho jazyka JavaScript. Poskytne vám...

49.00 €(8 hodín)
JavaScript II. - pokročilý

JavaScript II. - pokročilý

Tento kurz vás naučí používať pokročilejšie techniky JavaScript-u: podrobne vás oboznámi s DOM modelom a využitím užitočných JS...

59.00 €(8 hodín)
JQuery + AJAX

JQuery + AJAX

Po absolvovaní tohto kurzu vám už kódovanie zložitých dynamických efektov v JavaScripte nebude robiť žiadny problém. Využitím knižnice...

69.00 €(8 hodín)
jQuery Mobile

jQuery Mobile

Naučíte sa vytvárať platformovo nezávislé aplikácie pre všetky mobilné platformy (Android, Apple iOS, Windows Phone, BlackBerry, ...)...

79.00 €(8 hodín)
PHP I. - začiatočník

PHP I. - začiatočník

Naučte sa základy najrozšírenejšieho skriptovacieho jazyka pre tvorbu webových stránok - PHP. Počas kurzu si osvojíte základné prvky...

49.00 €(8 hodín)
PHP II. - pokročilý

PHP II. - pokročilý

V tomto kurze si osvojíte pokročilejšie techniky pri práci s PHP: predovšetkým prácu s cookies a sessions, databázou MySQL,...

69.00 €(8 hodín)
PHP III. - OOP, MVC

PHP III. - OOP, MVC

V tomto kurze si osvojíte používanie objektovo-orientovaných princípov pri programovaní dynamických stránok v PHP. V kontexte PHP si...

79.00 €(8 hodín)
PHP - bezpečnosť webových aplikácií

PHP - bezpečnosť webových aplikácií

Kurz je určený webovým vývojárom (nielen v jazyku PHP), ktorí sa chcú naučiť vyvíjať svoje aplikácie tak, aby dali hackerom minimálny...

79.00 €(8 hodín)
© 2013 Smart Academy