Kurz X(HTML), CSS I. - začiatočník

Kurz X(HTML), CSS I. - začiatočník

X(HTML), CSS I. - začiatočník

(8 hodín)   49.00 €
online webinár: 39 EUR Prihlásiť sa na kurz

Tento kurz vás oboznámi so základnými prostriedkami pre tvorbu webových stránok: značkovacím jazykom HTML a štýlovacím jazykom CSS. Účastník sa naučí písať a čítať zdrojový kód jednoduchých statických webových stránok. Počas kurzu si účastník vytvorí svoju prvú webovú stránku.

Potrebné znalosti: Základný prehľad v internetových technológiách

Dĺžka kurzu: 8 hodín

Termíny konania: večerné kurzy: 17:00 - 21:00 (2 dni), víkendové a denné kurzy: 8:00 - 16:00 (1 deň)

Miesto konania: Banská Bystrica alebo online webinár

Kurzy otvárame priebežne - po naplnení minimálnej kapacity (3 osoby). Po odoslaní prihlášky vás budeme informovať o možných termínoch absolvovania tohto kurzu.

Prihlásiť sa na kurz

Osnova kurzu

I. Úvod do webových stránok

Webová stránka, webserver, HTTP
Jazyk HTML, CSS
Editory webových stránok
Presun kódu na webserver

II. Základy HTML

Štruktúra dokumentu
Hlavička stránky a metadáta
Tagy, elementy, atribúty
Nadpisy, odstavce textu, zalamovanie
Odkazy

III. Formátovanie textu

Veľkosť, štýl, farba textu
Bloky textu
Zarovnanie textu

IV. Tvorba obsahu stránky

Linky a kotvy
Obrázky
Zoznamy
Tabuľky
Bloky

V. Kaskádové štýly

Úvod do CSS, spôsoby zápisu CSS, syntax
Základné selektory - názov, trieda a identifikátor elementu
Základné formátovaie textu a odkazov, farby
Zarovnanie elementov
Dĺžkové jednotky v CSS
Šírka, výška, okraje a ohraničenie elementu
Pozadie elementu

© 2013 Smart Academy