Kurz Základy počítačových sietí I. - Ako funguje Internet?

Kurz Základy počítačových sietí I. - Ako funguje Internet?

Základy počítačových sietí I. - Ako funguje Internet?

(8 hodín)   49.00 €
Prihlásiť sa na kurz

Vŕta vám v hlave otázka "ako ten Internet vlastne funguje"? Chceli by ste vedieť čo sa v skutočnosti skrýva za pojmami IP adresa, MAC adresa, paket, gateway, firewall, DNS či TCP port? Tento kurz vás uvedie do problematiky počítačových sietí. Podrobne si rozoberieme, čo všetko sa udeje od okamihu ako zapíšete adresu internetovej stránky do vášho prehliadača až do okamihu, kým sa vám v prehliadači zobrazí požadovaný obsah. Opíšeme úlohu a princípy fungovania vrstvových modelov RM OSI a TCP/IP a ukážeme si, ako je možné sledovať sieťové komunikácie prebiehajúce vo vašej počítačovej sieti.

Potrebné znalosti: nie sú potrebné žiadne špeciálne znalosti

Dĺžka kurzu: 8 hodín

Termíny konania: večerné kurzy: 17:00 - 21:00 (2 dni), víkendové a denné kurzy: 8:00 - 16:00 (1 deň)

Miesto konania: Banská Bystrica

Kurzy otvárame priebežne - po naplnení minimálnej kapacity (3 osoby). Po odoslaní prihlášky vás budeme informovať o možných termínoch absolvovania tohto kurzu.

Prihlásiť sa na kurz

Osnova kurzu

I. Úvod do počítačových sietí

Čo je to počítačová sieť, Internet?
História Internetu a vývoj počítačových sietí
Akým spôsobom sú počítače v Internete prepojené?
"Poštové smerovacie čísla v Internete": systém DNS a systém IP adries
Akým spôsobom sú prenášané dáta Internetom?
Uzly siete, prenosové médium, spojenie medzi uzlami, správy
Segmentácia a multiplexing prenášaných správ
Prenosová rýchlosť, priepustnosť siete
Klient - server architektúra, Peer-to-peer spojenia
Čo je to cloud a cloudové služby?

II. Vrstvový model RM OSI a TCP/IP

Úloha vrstvového modelu
Čo sa deje na jednotlivých vrstvách modelov RM OSI a TCP/IP?

III. Čo sa deje pri načítavaní webstránky do vášho prehliadača?

Aplikačný protokol - HTTP
Segmentácia dát a bezpečná komunikácia medzi klientskou a serverovou aplikáciou - TCP
Identifikácia uzla v sieti a prenos dát Internetom - IP
Prenos dát lokálnou sieťou - Ethernet
Načo potrebujeme DNS, IP adresu, IP adresu brány?
Čo je firewall? Host based / network based firewall, sieťový / aplikačný firewall

IV. Ako putuje e-mail od Vás až k svojmu adresátovi?

Mailové servery a SMTP
Mailový klient, server cez ktorý sú správy odosielané
Cesta e-mailu internetom
Doručenie e-mailu do schránky príjemcu
Vyzdvihnutie správy z osobnej schránky
Antispam techniky

V. Konfigurácia siete vo vašom počítači

Nastavenia sieťovej karty počítača
DHCP, IP adresa brány, DNS

VI. Sledovanie sieťovej prevádzky

Ako je možné sledovať "čo tečie sieťovým káblom"?
Ukážka odchytenia HTTP komunikácie
Bezpečné surfovanie a komunikácia v Internete - HTTPS

© 2013 Smart Academy